13 ספטמבר 2019

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

6 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
07:00
80.00 ₪ 80.00 ₪

4.5 ק"מ

מגיל 14 עד גיל 99
07:45
80.00 ₪ 80.00 ₪

3 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
08:00
80.00 ₪ 80.00 ₪

1.5 ק"מ

מגיל 10 עד גיל 99
08:30
80.00 ₪ 80.00 ₪

500מ עממי

מגיל 5 עד גיל 99
09:00
50.00 ₪ 50.00 ₪