21 אוגוסט 2019

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

8 ק"מ

מגיל 17 עד גיל 99
17:50
100.00 ₪ 100.00 ₪

4 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
18:45
70.00 ₪ 70.00 ₪

2 ק"מ

מגיל 8 עד גיל 99
18:20
50.00 ₪ 50.00 ₪

300 מטר אפרוחים

מגיל 3 עד גיל 99
17:15
20.00 ₪ 20.00 ₪