להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

10 ק"מ

מגיל 15 עד גיל 99
07:55
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

5 ק"מ

מגיל 14 עד גיל 99
07:30
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

2 ק"מ

מגיל 4 עד גיל 99
09:10
90.00 ₪ 90.00 ₪ נרשמים

אפרוחים 400 מטר

מגיל 3 עד גיל 9
09:25
70.00 ₪ 70.00 ₪ נרשמים