24 נובמבר 2018

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

10 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
10:30
50.00 ₪ 50.00 ₪

5 ק"מ

מגיל 14 עד גיל 99
10:40
50.00 ₪ 50.00 ₪

1500 מטר

מגיל 8 עד גיל 99
10:10
50.00 ₪ 50.00 ₪