להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

8 ק"מ תושב חוץ

מגיל 10 עד גיל 99
19:15
80.00 ₪ 80.00 ₪

8 ק"מ לתושב חוף חפר

מגיל 10 עד גיל 99
19:15
50.00 ₪ 50.00 ₪

4 ק"מ תושב חוץ

מגיל 8 עד גיל 99
19:00
80.00 ₪ 80.00 ₪

4 ק"מ לתושב חוף חפר

מגיל 8 עד גיל 99
19:00
50.00 ₪ 50.00 ₪

2 ק"מ תושב חוץ

מגיל 4 עד גיל 99
18:30
80.00 ₪ 80.00 ₪

2 ק"מ תושבי חוף חפר

מגיל 4 עד גיל 99
18:55
50.00 ₪ 50.00 ₪