14 ספטמבר 2018

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

32 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
05:45
100.00 ₪ 100.00 ₪

24 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
06:15
100.00 ₪ 100.00 ₪

16 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
07:00
90.00 ₪ 90.00 ₪

8 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
07:30
80.00 ₪ 80.00 ₪