10 מרץ 2018

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

10 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
07:30
90.00 ₪ 90.00 ₪

5 ק"מ

מגיל 13 עד גיל 99
08:15
80.00 ₪ 80.00 ₪

3 ק"מ

מגיל 9 עד גיל 99
10:00
50.00 ₪ 50.00 ₪

2 ק"מ

מגיל 5 עד גיל 99
10:30
50.00 ₪ 50.00 ₪