להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

חצי מרתון

מגיל 16 עד גיל 99
07:00
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים

10 ק"מ ריצה

מגיל 13 עד גיל 99
07:55
85.00 ₪ 85.00 ₪ נרשמים

5 ק"מ ריצה

מגיל 10 עד גיל 99
08:00
85.00 ₪ 85.00 ₪ נרשמים

2.3 ק"מ ריצה

מגיל 4 עד גיל 99
08:05
60.00 ₪ 60.00 ₪ נרשמים

25 ק"מ רכיבה

מגיל 13 עד גיל 99
07:45
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים

10 ק"מ רכיבה

מגיל 10 עד גיל 99
07:50
60.00 ₪ 60.00 ₪ נרשמים