להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

15 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
07:50
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים

5 ק"מ

מגיל 8 עד גיל 99
08:00
80.00 ₪ 80.00 ₪ נרשמים

2 ק"מ

מגיל 4 עד גיל 99
09:30
50.00 ₪ 50.00 ₪ נרשמים