מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
50 ק"מ 05:59:58
(5 משתתפים)
05:59:58
(5 משתתפים)
10 ק"מ לזכר אבנר ערב 01:21:38
(12 משתתפים)
01:24:41
(9 משתתפים)
01:18:35
(3 משתתפים)
מרתון 42 ק"מ 04:44:13
(7 משתתפים)
04:44:13
(7 משתתפים)
משולב 10+10 01:03:49
(13 משתתפים)
00:48:37
(7 משתתפים)
01:06:31
(6 משתתפים)
5 ק"מ לזכר אבנר 00:38:42
(26 משתתפים)
00:34:25
(12 משתתפים)
00:39:40
(14 משתתפים)
5 ק"מ בבוקר 00:31:16
(3 משתתפים)
00:31:16
(3 משתתפים)
10 ק"מ בוקר 01:05:18
(1 משתתפים)
01:05:18
(1 משתתפים)