מועדונים מובילים

התפלגות אירוע

התפלגות מגדר


זמן חציון

מקצה זמן חציון גברים נשים
3 ק"מ טיפוס ועוד 20 קומות, עלית 00:30:41
(78 משתתפים)
00:30:35
(62 משתתפים)
00:31:12
(16 משתתפים)
3 ק"מ טיפוס 00:30:12
(358 משתתפים)
00:28:53
(246 משתתפים)
00:35:17
(112 משתתפים)