20 ספטמבר 2019

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

32 ק"מ

מגיל 19 עד גיל 99
05:45
170.00 ₪ 170.00 ₪

16 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
07:00
130.00 ₪ 130.00 ₪

8 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
07:30
100.00 ₪ 100.00 ₪