20 ספטמבר 2019

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

32 ק"מ

מגיל 19 עד גיל 99
05:45
200.00 ₪ 200.00 ₪

16 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
07:00
150.00 ₪ 150.00 ₪

8 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
07:30
120.00 ₪ 120.00 ₪