04 ספטמבר 2019

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

8 ק"מ

מגיל 17 עד גיל 99
17:50
120.00 ₪ 120.00 ₪

4 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
18:45
90.00 ₪ 90.00 ₪

2 ק"מ

מגיל 8 עד גיל 99
18:20
70.00 ₪ 70.00 ₪

300 מטר אפרוחים

מגיל 3 עד גיל 99
17:15
30.00 ₪ 30.00 ₪