להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

חצי מרתון

מגיל 16 עד גיל 99
06:30
110.00 ₪ 110.00 ₪ נרשמים

10 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
09:00
80.00 ₪ 80.00 ₪ נרשמים

5 ק"מ

מגיל 8 עד גיל 99
09:50
60.00 ₪ 60.00 ₪ נרשמים

2 ק"מ תחרותי ילדים

מגיל 4 עד גיל 16
10:20
50.00 ₪ 50.00 ₪ נרשמים

2 ק"מ עממי

מגיל 4 עד גיל 99
10:35
30.00 ₪ 30.00 ₪ נרשמים