להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

8 ק"מ תושב חוץ

מגיל 10 עד גיל 99
16:45
80.00 ₪ 80.00 ₪

8 ק"מ לתושב חוף חפר

מגיל 10 עד גיל 99
16:45
50.00 ₪ 50.00 ₪

4 ק"מ תושב חוץ

מגיל 8 עד גיל 99
16:45
80.00 ₪ 80.00 ₪

4 ק"מ לתושב חוף חפר

מגיל 8 עד גיל 99
16:45
50.00 ₪ 50.00 ₪

2 ק"מ תושב חוץ

מגיל 4 עד גיל 99
16:20
80.00 ₪ 80.00 ₪

2 ק"מ תושבי חוף חפר

מגיל 4 עד גיל 99
16:20
50.00 ₪ 50.00 ₪