27 ספטמבר 2018

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

10 ק"מ

מגיל 15 עד גיל 99
20:35
80.00 ₪ 80.00 ₪

5 ק"מ

מגיל 14 עד גיל 99
20:20
80.00 ₪ 80.00 ₪

3 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
20:15
80.00 ₪ 80.00 ₪