להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

21 ק"מ

מגיל 18 עד גיל 99
06:30
180.00 ₪ 180.00 ₪ נרשמים

10 ק"מ

מגיל 14 עד גיל 99
07:30
110.00 ₪ 110.00 ₪ נרשמים

5 ק"מ

מגיל 13 עד גיל 99
08:30
90.00 ₪ 90.00 ₪ נרשמים

2.5 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים

מגיל 8 עד גיל 99
09:30
45.00 ₪ 45.00 ₪ נרשמים

תלמידי חיפה 21 ק"מ (בהצגת אישור תלמיד)

מגיל 12 עד גיל 99
06:30
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים

תלמידי חיפה 10 ק"מ (בהצגת אישור תלמיד)

מגיל 14 עד גיל 99
07:30
70.00 ₪ 70.00 ₪ נרשמים

תלמידי חיפה 5 ק"מ (בהצגת אישור תלמיד)

מגיל 13 עד גיל 99
08:30
40.00 ₪ 40.00 ₪ נרשמים

תלמידי חיפה 2.5 ק"מ ,עממי ללא מדידת זמנים

מגיל 8 עד גיל 99
09:30
40.00 ₪ 40.00 ₪ נרשמים