05 אוקטובר 2018

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

10 ק"מ

מגיל 13 עד גיל 99
07:15
80.00 ₪ 80.00 ₪

5 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
07:00
70.00 ₪ 70.00 ₪

1.5 ק"מ עממי ללא מדידת זמנים

מגיל 3 עד גיל 99
09:00
15.00 ₪ 15.00 ₪