14 ספטמבר 2018

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

32 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
05:45
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

24 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
06:15
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

16 ק"מ

מגיל 16 עד גיל 99
07:00
110.00 ₪ 110.00 ₪ נרשמים

8 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
07:30
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים