להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

חצי מרתון

מגיל 12 עד גיל 99
06:00
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים

10 ק"מ

מגיל 10 עד גיל 99
07:00
80.00 ₪ 80.00 ₪ נרשמים

5 ק"מ

מגיל 8 עד גיל 99
08:15
60.00 ₪ 60.00 ₪ נרשמים

2 ק"מ עממי

מגיל 5 עד גיל 99
09:00
30.00 ₪ 30.00 ₪ נרשמים