להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

5000 מטר

מגיל 12 עד גיל 99
07:30
140.00 ₪ 140.00 ₪

3000 מטר

מגיל 9 עד גיל 99
07:45
140.00 ₪ 140.00 ₪

3000 מטר עם חליפה

מגיל 9 עד גיל 99
07:45
140.00 ₪ 140.00 ₪

1500 מטר

מגיל 9 עד גיל 99
08:00
140.00 ₪ 140.00 ₪

750 מטר עממי

מגיל 5 עד גיל 99
08:15
140.00 ₪ 140.00 ₪