להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

ריצה 10 ק"מ

מגיל 10 עד גיל 99
08:00
70.00 ₪ 70.00 ₪

ריצה 3.5 ק"מ

מגיל 6 עד גיל 99
08:20
50.00 ₪ 50.00 ₪