להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

חצי מרתון

מגיל 12 עד גיל 99
07:00
130.00 ₪ 130.00 ₪

10 ק"מ

מגיל 10 עד גיל 99
07:45
100.00 ₪ 100.00 ₪

5 ק"מ

מגיל 9 עד גיל 99
07:55
100.00 ₪ 100.00 ₪

2 ק"מ

מגיל 3 עד גיל 14
07:05
50.00 ₪ 50.00 ₪