13 אוקטובר 2017

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

8 ק"מ

מגיל 14 עד גיל 99
07:30
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים

16 ק"מ

מגיל 18 עד גיל 99
07:00
110.00 ₪ 110.00 ₪ נרשמים

24 ק"מ

מגיל 18 עד גיל 99
06:30
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

32 ק"מ

מגיל 18 עד גיל 99
06:00
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים