09 ספטמבר 2017

להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

5 ק"מ

מגיל 12 עד גיל 99
07:15
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

3 ק"מ

מגיל 9 עד גיל 99
07:30
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

1.5 ק"מ

מגיל 9 עד גיל 99
08:00
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

600 מטר

מגיל 8 עד גיל 99
08:15
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים