להתחלת הרשמתך אנא בחר מקצה
מקצה מחיר מחיר

חצי מרתון

מגיל 15 עד גיל 99
07:00
180.00 ₪ 180.00 ₪ נרשמים

10 ק"מ

מגיל 13 עד גיל 99
08:00
120.00 ₪ 120.00 ₪ נרשמים

5 ק"מ

מגיל 10 עד גיל 99
08:20
100.00 ₪ 100.00 ₪ נרשמים

3 ק"מ ילדים

מגיל 3 עד גיל 15
08:30
20.00 ₪ 20.00 ₪ נרשמים

1.5 ק"מ ילדים

מגיל 3 עד גיל 15
09:00
20.00 ₪ 20.00 ₪ נרשמים

3 ק"מ עממי מבוגרים

מגיל 16 עד גיל 99
09:00
40.00 ₪ 40.00 ₪ נרשמים