טריאתלון תל-אביב 2017 - מעקב

לא נבחרו מועדפים. בחר מועדפים כדי לעקוב ולהשוות תוצאות
Swim פרטים
 
מקטע מרחק
Swim 750m 750 m
Swim 1500m 1500 m
Total Swim 1500 m
6 רן שגיב
זמן מק זמן קצב
00:10:13  00:10:13  01:21/100m 
--    -- 
--    -- 
10 אמיתי יונה
זמן מק זמן קצב
00:10:26  00:10:26  01:23/100m 
--    -- 
--    -- 
1 רועי זוארץ
זמן מק זמן קצב
00:10:10  00:10:10  01:21/100m 
--    -- 
--    -- 
 
מקטע מרחק
Swim 750m 750 m
Swim 1500m 1500 m
Total Swim 1500 m
11 עידן אפסימון
זמן מק זמן קצב
00:10:21  00:10:21  01:22/100m 
--    -- 
--    -- 
5 נועם רונן
זמן מק זמן קצב
00:10:18  00:10:18  01:22/100m 
--    -- 
--    -- 
25 רון לוינסון
זמן מק זמן קצב
00:10:15  00:10:15  01:21/100m 
--    -- 
--    -- 
Bike פרטים
 
מקטע מרחק
Bike 4.7K 4.70 Km
Bike 11K 11.00 Km
Bike 24K 23.60 Km
Bike 30K 29.90 Km
Bike 40K 40.00 Km
Total Bike 40.00 Km
6 רן שגיב
זמן מק זמן קצב
--  00:16:49  -- 
00:09:57  00:26:45  38.05 km/hr 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
10 אמיתי יונה
זמן מק זמן קצב
--  00:17:03  -- 
00:09:43  00:26:46  38.93 km/hr 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
1 רועי זוארץ
זמן מק זמן קצב
--  00:16:47  -- 
00:09:58  00:26:45  37.96 km/hr 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
 
מקטע מרחק
Bike 4.7K 4.70 Km
Bike 11K 11.00 Km
Bike 24K 23.60 Km
Bike 30K 29.90 Km
Bike 40K 40.00 Km
Total Bike 40.00 Km
11 עידן אפסימון
זמן מק זמן קצב
--  00:17:05  -- 
00:09:44  00:26:48  38.89 km/hr 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
5 נועם רונן
זמן מק זמן קצב
--  00:17:05  -- 
00:09:41  00:26:46  39.06 km/hr 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
25 רון לוינסון
זמן מק זמן קצב
--  00:16:48  -- 
00:10:00  00:26:47  37.86 km/hr 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
Run פרטים
 
מקטע מרחק
Run 1.2K 1.20 Km
Run 3.2K 3.25 Km
Run 5.3K 5.30 Km
Run 7.4K 7.35 Km
Run 9.4K 9.40 Km
Run 10K 10.00 Km
Total Run 10.00 Km
6 רן שגיב
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:51:24  -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
10 אמיתי יונה
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:51:25  -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
1 רועי זוארץ
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:51:39  -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
 
מקטע מרחק
Run 1.2K 1.20 Km
Run 3.2K 3.25 Km
Run 5.3K 5.30 Km
Run 7.4K 7.35 Km
Run 9.4K 9.40 Km
Run 10K 10.00 Km
Total Run 10.00 Km
11 עידן אפסימון
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:51:46  -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
5 נועם רונן
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:52:03  -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
25 רון לוינסון
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:52:16  -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
מעבר
 
T1:
T2:
6 רן שגיב
00:01:27 
 
10 אמיתי יונה
00:01:25 
 
1 רועי זוארץ
00:01:25 
 
 
T1:
T2:
5 נועם רונן
00:01:24 
 
25 רון לוינסון
00:01:24