טריאתלון אכזיב 2016 - מעקב

לא נבחרו מועדפים. בחר מועדפים כדי לעקוב ולהשוות תוצאות
Swim פרטים
 
מקטע מרחק
Total Swim 750 m
4599 ויטלי לייקין
זמן מק זמן קצב
00:07:42  00:07:42  01:01/100m 
678 ליאור כהן
זמן מק זמן קצב
00:09:10  00:09:10  01:13/100m 
6206 מתן נפתלי
זמן מק זמן קצב
00:10:34  00:10:34  01:24/100m 
 
מקטע מרחק
Total Swim 750 m
5413 שלום אזולאי
זמן מק זמן קצב
00:09:45  00:09:45  01:17/100m 
1876 מארק מאייר
זמן מק זמן קצב
00:13:05  00:13:05  01:44/100m 
1156 שקד המאירי
זמן מק זמן קצב
00:09:51  00:09:51  01:18/100m 
Bike פרטים
 
מקטע מרחק
Bike 6K 6.00 Km
Bike 12K 12.00 Km
Bike 18K 18.00 Km
Bike 24K 24.00 Km
Total Bike 24.00 Km
4599 ויטלי לייקין
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:11:03  -- 
00:09:42  00:20:45  37.13 km/hr 
00:26:19  00:47:03  13.68 km/hr 
00:37:18  00:47:03  38.61 km/hr 
678 ליאור כהן
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:13:03  -- 
00:10:36  00:23:39  33.96 km/hr 
00:28:35  00:52:13  12.6 km/hr 
00:40:34  00:52:13  35.51 km/hr 
6206 מתן נפתלי
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:14:06  -- 
00:10:08  00:24:13  35.55 km/hr 
00:28:01  00:52:14  12.86 km/hr 
00:39:27  00:52:14  36.51 km/hr 
 
מקטע מרחק
Bike 6K 6.00 Km
Bike 12K 12.00 Km
Bike 18K 18.00 Km
Bike 24K 24.00 Km
Total Bike 24.00 Km
5413 שלום אזולאי
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:13:33  -- 
00:10:25  00:23:57  34.59 km/hr 
00:28:17  00:52:13  12.74 km/hr 
00:40:08  00:52:13  35.89 km/hr 
1876 מארק מאייר
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:17:31  -- 
00:09:25  00:26:55  38.26 km/hr 
00:28:33  00:55:28  12.61 km/hr 
00:39:22  00:55:28  36.59 km/hr 
1156 שקד המאירי
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--  00:14:01  -- 
00:10:51  00:24:52  33.2 km/hr 
00:29:49  00:54:40  12.08 km/hr 
00:42:00  00:54:40  34.3 km/hr 
Run פרטים
 
מקטע מרחק
Run 2.5K 2.50 Km
Run 5K 5.00 Km
Total Run 5.00 Km
4599 ויטלי לייקין
זמן מק זמן קצב
00:09:33  00:57:45  03:49/km 
00:09:42  01:07:27  03:52/km 
00:19:15  01:07:27  03:50/km 
678 ליאור כהן
זמן מק זמן קצב
00:09:54  01:03:40  03:57/km 
00:09:57  01:13:37  03:58/km 
00:19:51  01:13:37  03:58/km 
6206 מתן נפתלי
זמן מק זמן קצב
00:10:08  01:03:30  04:02/km 
00:10:20  01:13:50  04:07/km 
00:20:28  01:13:50  04:05/km 
 
מקטע מרחק
Run 2.5K 2.50 Km
Run 5K 5.00 Km
Total Run 5.00 Km
5413 שלום אזולאי
זמן מק זמן קצב
00:10:37  01:03:53  04:14/km 
00:11:00  01:14:53  04:23/km 
00:21:37  01:14:53  04:19/km 
1876 מארק מאייר
זמן מק זמן קצב
00:09:31  01:06:57  03:48/km 
00:09:29  01:16:26  03:47/km 
00:19:00  01:16:26  03:47/km 
1156 שקד המאירי
זמן מק זמן קצב
00:11:14  01:07:13  04:29/km 
00:11:20  01:18:33  04:31/km 
00:22:33  01:18:33  04:30/km 
מעבר
 
T1:
T2:
4599 ויטלי לייקין
00:02:04 
00:01:10 
678 ליאור כהן
00:02:31 
00:01:33 
6206 מתן נפתלי
00:02:14 
00:01:10 
 
T1:
T2:
5413 שלום אזולאי
00:02:20 
00:01:04 
1876 מארק מאייר
00:03:02 
00:01:59 
1156 שקד המאירי
00:02:51 
00:01:20