טריאתלון חיפה 2016 - מעקב

לא נבחרו מועדפים. בחר מועדפים כדי לעקוב ולהשוות תוצאות
Swim פרטים
 
מקטע מרחק
Swim 750m 750 m
Swim 1500m 1500 m
Swim 1900 1900 m
Total Swim 1900 m
9274 דן אלתרמן
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
9261 ארז פאלק
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
9366 Anders Pollard Stampe
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
 
מקטע מרחק
Swim 750m 750 m
Swim 1500m 1500 m
Swim 1900 1900 m
Total Swim 1900 m
9264 Udi Doron
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
8050 גיל שליסר
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
9332 Ohad Sinai
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
Bike פרטים
 
מקטע מרחק
Bike 23K 23.00 Km
Bike 45K 45.00 Km
Bike 67K 67.00 Km
Bike 89K 89.00 Km
Bike 90K 90.00 Km
Total Bike 90.00 Km
9274 דן אלתרמן
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
9261 ארז פאלק
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
9366 Anders Pollard Stampe
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
 
מקטע מרחק
Bike 23K 23.00 Km
Bike 45K 45.00 Km
Bike 67K 67.00 Km
Bike 89K 89.00 Km
Bike 90K 90.00 Km
Total Bike 90.00 Km
9264 Udi Doron
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
8050 גיל שליסר
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
9332 Ohad Sinai
זמן מק זמן קצב
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
Run פרטים
 
מקטע מרחק
Run 1K 1.00 Km
Run 3.4K 3.40 Km
Run 5.8K 5.80 Km
Run 8.2K 8.20 Km
Run 10.6K 10.60 Km
Run 13K 13.00 Km
Run 15.4K 15.40 Km
Run 17.8K 17.80 Km
Run 20.2K 20.20 Km
Run 21.1K 21.20 Km
Total Run 21.20 Km
9274 דן אלתרמן
זמן מק זמן קצב
--  00:02:30  -- 
--  00:08:52  -- 
00:06:42  00:15:34  02:47/km 
00:06:36  00:22:10  02:44/km 
02:25:25  02:47:34  00:35/km 
00:07:09  02:54:42  02:58/km 
00:07:14  03:01:56  03:00/km 
00:07:16  03:09:11  03:01/km 
--    -- 
--  03:20:53  -- 
--  03:20:53  -- 
9261 ארז פאלק
זמן מק זמן קצב
--  00:02:47  -- 
00:07:10  00:09:56  02:58/km 
00:07:13  00:17:08  03:00/km 
00:07:04  00:24:12  02:56/km 
02:24:55  02:49:06  00:22/km 
00:07:12  02:56:18  02:59/km 
00:07:21  03:03:39  03:03/km 
00:07:27  03:11:05  03:06/km 
--    -- 
--  03:23:39  -- 
--  03:23:39  -- 
9366 Anders Pollard Stampe
זמן מק זמן קצב
--  00:02:49  -- 
00:06:57  00:09:46  02:53/km 
00:07:00  00:16:46  02:54/km 
00:07:00  00:23:45  02:54/km 
02:25:41  02:49:26  00:41/km 
00:08:22  02:57:48  03:29/km 
00:07:55  03:05:42  03:17/km 
00:07:27  03:13:09  03:06/km 
--    -- 
--  03:24:45  -- 
--  03:24:45  -- 
 
מקטע מרחק
Run 1K 1.00 Km
Run 3.4K 3.40 Km
Run 5.8K 5.80 Km
Run 8.2K 8.20 Km
Run 10.6K 10.60 Km
Run 13K 13.00 Km
Run 15.4K 15.40 Km
Run 17.8K 17.80 Km
Run 20.2K 20.20 Km
Run 21.1K 21.20 Km
Total Run 21.20 Km
9264 Udi Doron
זמן מק זמן קצב
--  00:00:49  -- 
00:07:24  00:08:13  03:04/km 
00:07:32  00:15:44  03:08/km 
00:07:34  00:23:17  03:08/km 
02:23:51  02:47:08  59:56/km 
00:07:54  02:55:01  03:17/km 
00:08:00  03:03:01  03:19/km 
00:08:04  03:11:04  03:21/km 
--    -- 
--  03:23:45  -- 
--  03:23:45  -- 
8050 גיל שליסר
זמן מק זמן קצב
--  00:03:14  -- 
00:07:25  00:10:38  03:05/km 
00:07:25  00:18:03  03:05/km 
00:07:19  00:25:21  03:02/km 
01:36:56  02:02:17  40:23/km 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--    -- 
--  02:19:56  -- 
--  02:19:56  -- 
9332 Ohad Sinai
זמן מק זמן קצב
--  00:02:30  -- 
00:06:45  00:09:15  02:48/km 
00:07:07  00:16:21  02:57/km 
00:06:58  00:23:18  02:53/km 
02:27:56  02:51:14  01:38/km 
00:08:07  02:59:20  03:22/km 
00:08:12  03:07:32  03:24/km 
00:07:50  03:15:22  03:15/km 
--    -- 
--  03:28:04  -- 
--  03:28:04  -- 
מעבר