חצי מרתון עמק המעיינות 2015 - מעקב

לא נבחרו מועדפים. בחר מועדפים כדי לעקוב ולהשוות תוצאות
Run פרטים
 
מקטע מרחק
5Km 5.00 Km
10Km 10.00 Km
15Km 15.00 Km
20Km 20.00 Km
21.1Km 21.10 Km
Total Run 21.10 Km
2 מארו טפרי
זמן מק זמן קצב
00:15:49  00:15:49  03:09/km 
00:15:51  00:31:40  03:10/km 
00:15:19  00:46:58  03:03/km 
00:15:50  01:02:48  03:09/km 
00:03:30  01:06:17  03:10/km 
01:06:18  01:06:17  03:08/km 
1 ימר גטהון
זמן מק זמן קצב
00:15:45  00:15:45  03:08/km 
00:15:52  00:31:37  03:10/km 
--    -- 
--  01:02:45  -- 
00:03:30  01:06:14  03:10/km 
--  01:06:14  -- 
7 אגזה גואדה
זמן מק זמן קצב
00:15:48  00:15:48  03:09/km 
00:15:51  00:31:38  03:10/km 
00:15:18  00:46:56  03:03/km 
00:16:27  01:03:22  03:17/km 
00:03:42  01:07:03  03:20/km 
01:07:03  01:07:03  03:10/km 
 
מקטע מרחק
5Km 5.00 Km
10Km 10.00 Km
15Km 15.00 Km
20Km 20.00 Km
21.1Km 21.10 Km
Total Run 21.10 Km
17 וובה בריהון
זמן מק זמן קצב
00:15:47  00:15:47  03:09/km 
00:15:52  00:31:39  03:10/km 
--    -- 
--  01:04:05  -- 
00:03:32  01:07:35  03:12/km 
--  01:07:35  -- 
3 אסרט ממו
זמן מק זמן קצב
00:15:47  00:15:47  03:09/km 
00:15:51  00:31:38  03:10/km 
00:15:24  00:47:01  03:04/km 
00:16:52  01:03:53  03:22/km 
00:03:47  01:07:39  03:25/km 
01:07:39  01:07:39  03:12/km 
19 מלקמו ג'מבר
זמן מק זמן קצב
00:16:54  00:16:54  03:22/km 
00:16:52  00:33:46  03:22/km 
00:16:30  00:50:16  03:17/km 
00:16:52  01:07:07  03:22/km 
00:03:38  01:10:44  03:17/km 
01:10:44  01:10:44  03:21/km