טריאתלון נתניה 2015 - מעקב

לא נבחרו מועדפים. בחר מועדפים כדי לעקוב ולהשוות תוצאות
Swim פרטים
 
מקטע מרחק
Swim 750m 750 m
Swim 1.5K 1500 m
Total Swim 1500 m
2161 לוינסון רון
זמן מק זמן קצב
00:09:57  00:09:57  01:19/100m 
00:10:32  00:20:28  01:24/100m 
00:20:28  00:20:28  01:21/100m 
4834 רונן נועם
זמן מק זמן קצב
00:10:03  00:10:03  01:20/100m 
00:10:44  00:20:46  01:25/100m 
00:20:46  00:20:46  01:23/100m 
1443 אלון פדר
זמן מק זמן קצב
00:10:01  00:10:01  01:20/100m 
00:10:28  00:20:29  01:23/100m 
00:20:29  00:20:29  01:21/100m 
 
מקטע מרחק
Swim 750m 750 m
Swim 1.5K 1500 m
Total Swim 1500 m
5114 אופק פלר
זמן מק זמן קצב
--  00:27:25   
4258 בר רדנסקי
זמן מק זמן קצב
00:11:58  00:11:58  01:35/100m 
00:12:14  00:24:11  01:37/100m 
00:24:11  00:24:11  01:36/100m 
5972 יהונתן גבעוני
זמן מק זמן קצב
00:13:48  00:13:48  01:50/100m 
00:14:29  00:28:16  01:55/100m 
00:28:16  00:28:16  01:53/100m 
Bike פרטים
 
מקטע מרחק
Bike 2.5K 2.50 Km
Bike 6.5K 6.50 Km
Bike 10.5K 10.50 Km
Bike 14.5K 14.50 Km
Bike 18.5K 18.50 Km
Bike 22.5K 22.50 Km
Bike 26.5K 26.50 Km
Bike 30.5K 30.50 Km
Bike 34.5K 34.50 Km
Bike 38.5K 38.50 Km
Bike 40K 40.00 Km
Total Bike 40.00 Km
2161 לוינסון רון
זמן מק זמן קצב
00:03:56  00:26:35  38.27 km/hr 
00:06:16  00:32:51  38.3 km/hr 
00:05:59  00:38:49  40.19 km/hr 
00:06:21  00:45:10  37.81 km/hr 
00:06:06  00:51:15  39.45 km/hr 
00:06:28  00:57:43  37.16 km/hr 
00:06:06  01:03:48  39.44 km/hr 
00:06:26  01:10:13  37.38 km/hr 
00:06:07  01:16:19  39.32 km/hr 
00:06:30  01:22:48  37 km/hr 
00:02:23  01:25:11  37.87 km/hr 
01:02:32  01:25:11  38.39 km/hr 
4834 רונן נועם
זמן מק זמן קצב
00:04:08  00:27:02  36.42 km/hr 
00:06:47  00:33:48  35.45 km/hr 
00:06:16  00:40:04  38.37 km/hr 
00:06:47  00:46:50  35.45 km/hr 
00:06:10  00:52:59  39 km/hr 
00:06:39  00:59:38  36.1 km/hr 
00:06:14  01:05:52  38.51 km/hr 
00:06:45  01:12:37  35.56 km/hr 
00:06:13  01:18:50  38.63 km/hr 
00:06:42  01:25:31  35.84 km/hr 
00:02:19  01:27:50  38.88 km/hr 
01:04:56  01:27:50  36.97 km/hr 
1443 אלון פדר
זמן מק זמן קצב
00:04:17  00:27:03  35.13 km/hr 
00:06:47  00:33:49  35.46 km/hr 
00:06:16  00:40:04  38.38 km/hr 
00:06:47  00:46:51  35.45 km/hr 
00:06:09  00:53:00  39.03 km/hr 
00:06:38  00:59:37  36.22 km/hr 
00:06:15  01:05:52  38.4 km/hr 
00:06:46  01:12:38  35.49 km/hr 
00:06:12  01:18:49  38.77 km/hr 
00:06:44  01:25:33  35.7 km/hr 
00:02:22  01:27:55  38.04 km/hr 
01:05:08  01:27:55  36.85 km/hr 
 
מקטע מרחק
Bike 2.5K 2.50 Km
Bike 6.5K 6.50 Km
Bike 10.5K 10.50 Km
Bike 14.5K 14.50 Km
Bike 18.5K 18.50 Km
Bike 22.5K 22.50 Km
Bike 26.5K 26.50 Km
Bike 30.5K 30.50 Km
Bike 34.5K 34.50 Km
Bike 38.5K 38.50 Km
Bike 40K 40.00 Km
Total Bike 40.00 Km
5114 אופק פלר
זמן מק זמן קצב
00:04:17  00:34:10  km/hr 
00:07:04  00:41:14  km/hr 
00:06:24  00:47:38  km/hr 
00:06:53  00:54:31  km/hr 
00:06:41  01:01:11  km/hr 
00:07:03  01:08:13  km/hr 
00:27:26  01:35:39  km/hr 
01:05:46  01:35:39  km/hr 
4258 בר רדנסקי
זמן מק זמן קצב
00:04:05  00:31:00  36.84 km/hr 
00:06:49  00:37:49  35.26 km/hr 
00:06:01  00:43:49  39.97 km/hr 
00:06:43  00:50:32  35.74 km/hr 
00:06:13  00:56:44  38.69 km/hr 
00:06:46  01:03:29  35.54 km/hr 
00:06:10  01:09:38  39 km/hr 
00:06:30  01:16:08  36.94 km/hr 
00:06:03  01:22:10  39.77 km/hr 
00:06:24  01:28:33  37.58 km/hr 
00:02:26  01:30:59  37.02 km/hr 
01:04:04  01:30:59  37.47 km/hr 
5972 יהונתן גבעוני
זמן מק זמן קצב
00:04:23  00:35:04  34.33 km/hr 
00:06:54  00:41:58  34.78 km/hr 
00:06:16  00:48:13  38.37 km/hr 
--    -- 
--  01:01:20  -- 
00:06:54  01:08:14  34.81 km/hr 
00:06:17  01:14:30  38.29 km/hr 
00:06:53  01:21:22  34.91 km/hr 
00:06:10  01:27:32  38.93 km/hr 
00:06:38  01:34:10  36.22 km/hr 
00:02:21  01:36:31  38.31 km/hr 
01:05:49  01:36:31  36.47 km/hr 
Run פרטים
 
מקטע מרחק
Run 1.25K 1.25 Km
Run 2.5K 2.50 Km
Run 3.75K 3.75 Km
Run 5K 5.00 Km
Run 6.25K 6.25 Km
Run 7.5K 7.50 Km
Run 8.75K 8.75 Km
Run 10K 10.00 Km
Total Run 10.00 Km
2161 לוינסון רון
זמן מק זמן קצב
00:04:15  01:30:07  03:23/km 
--    -- 
--  01:38:05  -- 
--    -- 
--  01:46:07  -- 
--    -- 
--  01:54:14  -- 
00:04:08  01:58:21  03:17/km 
00:32:29  01:58:21  03:14/km 
4834 רונן נועם
זמן מק זמן קצב
00:04:09  01:32:55  03:18/km 
--    -- 
--  01:40:46  -- 
--    -- 
--  01:48:55  -- 
--    -- 
--  01:57:25  -- 
00:04:21  02:01:45  03:28/km 
00:32:59  02:01:45  03:17/km 
1443 אלון פדר
זמן מק זמן קצב
00:05:01  01:34:13  04:00/km 
--    -- 
--  01:43:35  -- 
--    -- 
--  01:53:19  -- 
--    -- 
--  02:03:09  -- 
00:04:55  02:08:04  03:55/km 
00:38:51  02:08:04  03:53/km 
 
מקטע מרחק
Run 1.25K 1.25 Km
Run 2.5K 2.50 Km
Run 3.75K 3.75 Km
Run 5K 5.00 Km
Run 6.25K 6.25 Km
Run 7.5K 7.50 Km
Run 8.75K 8.75 Km
Run 10K 10.00 Km
Total Run 10.00 Km
5114 אופק פלר
זמן מק זמן קצב
--  01:41:19   
--    -- 
--  01:50:19  -- 
--  02:13:41   
--  02:13:41   
4258 בר רדנסקי
זמן מק זמן קצב
00:04:56  01:36:51  03:56/km 
--    -- 
--  01:45:57  -- 
--    -- 
--  01:55:11  -- 
--    -- 
--  02:04:35  -- 
00:04:55  02:09:30  03:55/km 
00:37:35  02:09:30  03:45/km 
5972 יהונתן גבעוני
זמן מק זמן קצב
00:04:40  01:42:05  03:43/km 
--    -- 
--  01:50:45  -- 
--    -- 
--  01:59:46  -- 
--    -- 
--  02:08:53  -- 
00:04:20  02:13:12  03:27/km 
00:35:47  02:13:12  03:34/km 
מעבר
 
T1:
T2:
2161 לוינסון רון
00:02:12 
00:00:42 
4834 רונן נועם
00:02:09 
00:00:57 
1443 אלון פדר
00:02:18 
00:01:19 
 
T1:
T2:
5114 אופק פלר
00:02:29 
00:00:58 
4258 בר רדנסקי
00:02:46 
00:00:57 
5972 יהונתן גבעוני
00:02:26 
00:00:55