מרוץ אפרת 2014 - מעקב

לא נבחרו מועדפים. בחר מועדפים כדי לעקוב ולהשוות תוצאות
Run פרטים
 
מקטע מרחק
Run 5K 5.00 Km
Run 10K 10.00 Km
Total Run 10.00 Km
121 בנימין ועקנין
זמן מק זמן קצב
00:21:19  00:21:18  04:15/km 
00:22:00  00:43:18  04:23/km 
00:43:18  00:43:18  04:19/km 
42 אנטוני וולר
זמן מק זמן קצב
00:21:57  00:21:56  04:23/km 
00:21:39  00:43:35  04:19/km 
00:43:35  00:43:35  04:21/km 
83 שמואל חייט
זמן מק זמן קצב
00:21:37  00:21:36  04:19/km 
00:22:15  00:43:51  04:26/km 
00:43:51  00:43:51  04:23/km 
 
מקטע מרחק
Run 5K 5.00 Km
Run 10K 10.00 Km
Total Run 10.00 Km
115 שי קרני-ראם
זמן מק זמן קצב
00:22:13  00:22:12  04:26/km 
00:22:24  00:44:36  04:28/km 
00:44:36  00:44:36  04:27/km 
125 אילן אליהו
זמן מק זמן קצב
00:22:52  00:22:51  04:34/km 
00:23:09  00:46:01  04:37/km 
00:46:01  00:46:01  04:36/km 
8 חיים קסלמן
זמן מק זמן קצב
00:23:45  00:23:44  04:44/km 
00:23:07  00:46:51  04:37/km 
00:46:51  00:46:51  04:41/km