תוצאה
קטגוריה
18 / 17
95%
מגדר
86 / 74
87%
כללי
153 / 127
84%