תוצאה
קטגוריה
15 / 10
67%
מגדר
95 / 72
76%
כללי
351 / 305
87%