תוצאה
קטגוריה
27 / 9
34%
מגדר
95 / 39
42%
כללי
351 / 223
64%