תוצאה
קטגוריה
44 / 21
48%
מגדר
256 / 120
47%
כללי
351 / 135
39%