תוצאה
קטגוריה
76 / 4
6%
מגדר
256 / 12
5%
כללי
351 / 13
4%