תוצאה
קטגוריה
21 / 18
86%
מגדר
86 / 66
77%
כללי
153 / 87
57%