תוצאה
קטגוריה
21 / 14
67%
מגדר
86 / 40
47%
כללי
153 / 48
32%