תוצאה
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
86 / 21
25%
כללי
153 / 22
15%