תוצאה
קטגוריה
21 / 7
34%
מגדר
86 / 18
21%
כללי
153 / 19
13%