תוצאה
קטגוריה
15 / 4
27%
מגדר
86 / 23
27%
כללי
153 / 25
17%