תוצאה
קטגוריה
15 / 11
74%
מגדר
86 / 62
73%
כללי
153 / 80
53%