תוצאה
קטגוריה
18 / 12
67%
מגדר
86 / 54
63%
כללי
153 / 69
46%