תוצאה
קטגוריה
18 / 7
39%
מגדר
86 / 24
28%
כללי
153 / 26
17%