תוצאה
קטגוריה
12 / 6
50%
מגדר
67 / 37
56%
כללי
153 / 107
70%