תוצאה
קטגוריה
21 / 12
58%
מגדר
86 / 37
44%
כללי
153 / 44
29%