תוצאה
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
67 / 22
33%
כללי
153 / 88
58%