תוצאה
קטגוריה
13 / 13
100%
מגדר
86 / 85
99%
כללי
153 / 151
99%