תוצאה
קטגוריה
21 / 10
48%
מגדר
86 / 29
34%
כללי
153 / 33
22%